การแสดงสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน

2024-01-08

เรามีอุปกรณ์การทดสอบระดับมืออาชีพ: รวมถึงแพลตฟอร์มการทดสอบพารามิเตอร์ทางแสง, แพลตฟอร์มทดสอบอายุ, แพลตฟอร์มทดสอบการขนส่งการสั่นสะเทือน, การผลิตระดับมืออาชีพ, เครื่องทดสอบปลายหน้าใยแก้วนำแสง, เครื่องบดปลายหน้าใยแก้วนำแสง, เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก, แหล่งจ่ายไฟเลเซอร์, สเปกโตรมิเตอร์, เครื่องวัดพลังงานแสง , ออสซิลโลสโคป, เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าทนทางการแพทย์, เครื่องทดสอบการรั่วไหลทางการแพทย์, เครื่องทดสอบการรั่วไหลทางการแพทย์, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต, เครื่องสร้างภาพความร้อน, เครื่องทดสอบเสียงและอื่น ๆ